lol竞猜官网

2020年11月WOS成果发布

时间: 2019-11-27浏览: 10

作者: Ma, Xiaowei; Zhao, Xin; Zhang, Lin; .

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH      

在线发表日期: OCT 2020

2

作者: Zhang, Gupeng; Xiong, Libin; Duan, Hongbo; .

TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE   

: ‏ 160     文献号: 120234   出版年: ‏ NOV 2020

3

作者: Xuan, Dong; Ma, Xiaowei; Shang, Yuping

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION   : ‏ 270  文献号: 122383   出版年: ‏ OCT 10 2020

4

作者: Liao, Bu-Yan; Li, Ling; Tanase, Corneliu; .

AGRONOMY-BASEL   : ‏ 10   : ‏ 9     文献号: 1267   出版年: ‏ SEP 2020

5

作者: Dai, Daoming; Wu, Xuanyu; Si, Fengshan

MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING   

: ‏ 2020     文献号: 4746925   出版年: ‏ OCT 8 2020

6

作者: Dai, Daoming; Wu, Xuanyu; Si, Fengshan

MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING   

: ‏ 2020   文献号: 4392708   出版年: ‏ OCT 6 2020

7

作者: Zhou, Xiaoxiao; Xia, Ming; Zhang, Teng; .

SUSTAINABILITY   : ‏ 12   : ‏ 18     文献号: 7486   出版年: ‏ SEP 2020

8

作者: Ghazouani, Assaad; Xia, Wanjun; Ben Jebli, Mehdi; .

SUSTAINABILITY   : ‏ 12   : ‏ 20     文献号: 8680   出版年: ‏ OCT 2020

9

作者: Yang, Peng-Hui; Jiang, Ya-Yu; Tang, Qi; .

DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY   

: ‏ 2020  文献号: 8850110   出版年: ‏ OCT 13 2020

10

作者: Shahzad, Umer; Ferraz, Diogo; Dogan, Buhari; .

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION   : ‏ 276  文献号: 124146   出版年: ‏ DEC 10 2020

11

作者: Chen, Jiandong; Li, Zhiwen; Dong, Yizhe; .

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION   : ‏ 276  文献号: 123848   出版年: ‏ DEC 10 2020

12

作者: Fang, Wei; Ma, Muhan; Chen, FuYuan; .

FRONTIERS IN PHYSICS   : ‏ 8     文献号: 553261   出版年: ‏ OCT 27 2020

13

作者: El Fatini, Mohamed; Sekkak, Idriss; Laaribi, Aziz; .

INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMATHEMATICS   

: ‏ 13   : ‏ 7     文献号: 2050069   出版年: ‏ OCT 2020

 

返回原图
/